Podmínky služby a ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů správcem GUARDYS s.r.o. F.X.Procházky 971, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika, IČ: 26180014 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

Server RealTimeGPSLocator.com dostává údaje o poloze doplněné o identifikaci zařízení v podobě kódu IMEI. IMEI je jedinečné a identifikuje zařízení, které data do systému odeslalo. Údaje o uživateli a IMEI zařízení, která si ke svému účtu přidal jsou uchovávána odděleně od databáze přijatých údajů o poloze. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely tohoto serveru, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.